Profile PictureJan Strach

O Spaniu [Jan Strach, 2013]

$2+
0 ratings

Tomik poezji eksperymentalnej (2013)

12 wierszy + 12 fotografii solarnych w wysokiej jakości

26 stron

Autor: Jan Strach

"Niegdyś umknęło mi tło rozszalałe od początku,

Kwiecie bladą lilią i

Nagle uratowany od - (rankiem pokazałaś im las

Pamiętał mnie

Bardziej zakwitło

By mniejszy był ogród)"

---

A book of experimental poetry by Jan Strach, in Polish.

$
Add to cart
Size
10.7 MB
Length
26 pages
Copy product URL
$2+

O Spaniu [Jan Strach, 2013]

0 ratings
Add to cart